В хода на специализирана полицейска операция по противодействие на конвенционалната престъпност, проведена на територията на район Аспарухово и общините Аврен, Белослав, Бяла и Долни чифлик на 25 и 26.08.2020 г. под наблюдението на прокуратурата, служителите от ОД на МВР Варна провериха 454 лица и 238 МПС.

Днес, в землището на с. Добри дол, общ. Аврен, са открити насаждения с растения от рода на конопа. При извършения оглед са иззети общо 119 растения в различен стадий на растеж. Растенията са били засети в прави редици и на еднакво разстояние едно от друго. Иззети са също и съоръжения за отглеждането им. По случая е образувано досъдебно производство, процесуално – следствените и оперативно – издирвателните действия продължават и в момента.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.