Заведение за хранене на ул. "Брегалница" във Варна е работело въпреки забраната и въведените противоепидемични мерки, установи полицейска проверка.

Тя е била извършена около 21:05 часа на 6 януари. Било е установен и че в него има хора, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По случая е образувана преписка. Уведомен е прокурор от Районна прокуратура – Варна.

Припомняме, че нощните заведения, игралните зали, казината, ресторантите и спортните зали са затворени до 31 януари със заповед на здравния министър. Забраната е в сила и за събития, конференция и конгреси.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.