Снимка: Novini.bg

От ОД на МВР - Варна съобщиха данните, свързани с безопасност на движението на територията областта, за периода 30.09.- 06.10.2022г.

За посоченото време са настъпили общо 40 ПТП, от които 7 тежки ПТП с 9 ранени и 33 с материални щети.

- установени случаи на управление на МПС след употреба на алкохол -16, от тях 1 водач е отказал да бъде проверен

- установени случаи на управление на МПС след употреба на наркотични вещества - 12, от тях 7 са отказали проверка

- установени нарушения в населени места на управление на МПС от неправоспособни водачи и от лишени от право да управляват МПС - 17

- връчени наказателни постановления по ЗДвП - 335

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.