За четвърта поредна година със съдействието на ОД на МВР-Варна и Мотоклуб "Sharks", децата от ДГ "Валентина Терешкова" упражниха знанията си по безопасност на пътя.

Инициативата е на ръководството на детското заведение, в което заниманията по "Безопасно движение на пътя" е приоритет.

Полицаите от СПООР разказаха на децата какво е да си полицай и ги "изпитваха", като им задаваха въпроси по безопасно пресичане и къде е позволено да се движат децата и пешеходците. Мотористите разказаха на децата колко отговорно е да управляваш мотор и за опасностите, ако не спазваш правилата за движение на пътя.

Малчуганите показаха завидни знания и подготовка по темата с безопасността на пътя, а техните приятели от мотоклуба и полицията демонстрираха различни ситуации, и им позволиха да се качат на полицейски мотор, мотоциклет тип "Чопър" и състезателен, пистов мотор.

С много усмивки и вълнение премина инициативата при спазване на всички противоепидемични мерки на открито, съобщава "Днес+"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.