Снимка: БГНЕС

Варненци и гостите на града могат да научат повече за българския театрал и кинотворец Васил Гендов, от чието рождение се отбелязват 130 години. Експозиция от 20 табла с фотоси, документи и текст, посветени на биографията и творческия му път, е подредена във фоайето пред зала 1 на Фестивалния и конгресен център, съобщи БТА.

Тя ще остане по време на провеждащия се кинофестивал „Любовта е лудост“ и през дните на следващия кинофорум – „Златна роза“, който предстои в края на септември, съобщи доц. д-р Александър Донев – ръководител на Института за изследване на изкуствата при БАН, който е осъществил изложбата, заедно с гл. ас. д-р Теодора Дончева, гл. ас. д-р Деян Статулов и доктора по изкуствознание Петър Кърджилов, научен консултант на проекта.

За първи път пред широката публика се разкриват непоказани досега фотографии, материали от личния му архив и неизвестни факти за Васил Гендов, който е рекордьор в няколко направления, бидейки първия български киноактьор и режисьор – в „Българан е галант“. Направил е и първата екранизация на литературно произведение – „Бай Ганьо“, първия звуков български филм – „Бунтът на робите“, заради който ипотекира апартамента си в София и продава бижута на жена си Жана – негова партньорка и в творчеството.

Гендов е наследник на видни карловски и калоферски родове, баща му е бил депутат. Брат му – Стефан, е известен кинокритик и публицист, разказа доц. Александър Донев.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.