Близо 40 години след появата си на големия екран, трисерийният филм на режисьора Георги Дюлгеров „Мера според мера“ е отново на екран в дигитален вариант благодарение на технология, разработена от фирмата „Доли медия студио“ и нейния управител инж. Добромир Чочов. Оператор на филма е Радослав Спасов. Автор на сценария е Руси Чанев, който играе и главната роля на Дилбер Танас, който е събирателен образ, но и прототип на реален герой - Дилбер Илия. Заглавието на филма идва от стихотворението на Пейо Яворов „Ден денувам“, а за автентичността на филма допринася македонският диалект. Картината пресъздава историята на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., а героите са реални исторически фигури и войводи – Апостол войвода, Христо Чернопеев, Яне Сандански, Пейо Яворов, Гоце Делчев.

Още с появата си през 1981 г. филмът на Георги Дюлгеров "Мера според мера" разбунва духовете сред част от историците и културните среди. Той не се побира в изградените канони за Илинденско-Преображенското въстание. Вместо обичайната бутафорна историческа фреска филмът изненадва с нестандартните размишления на създателите му върху отношението „личност – време” във вихрите на Македонското освободително движение, представено като по-общ модел на национална революция.

В съпротивата си срещу филма чиновниците в киното търсят подкрепа сред канонично мислещите историци. Учени със солидни научни звания и титли пледират за забрана на това кинопроизведение. Сега може би изглежда странно, но авторитетни историци пишат писмо с настояване до Политбюро и ЦК на БКП и до генералния директор на Българската телевизия Иван Славков филмът на Георги Дюлгеров "Мера според мера" да не се показва на малкия екран. Интересно е, че сред тях е дори д-р Мерсия Макдермот – отвлечената от македонски четници американска протестантска мисионерка.

Филмът надживя времето и критиците си. Той има и седемсериен телевизионен вариант. „Мера според мера“ бе признат от публиката за филм на столетието. „Доли медия студио“ дава шанс на новата публика да види този филм в дигитален вариант. Филмът ще бъде показан в рамките на два популярни кинофестивала – „Златна роза“ във Варна и София филм фест. Във Варна е предвиден и уъркшоп с участието на управителя на „Доли Медия студио“ инж. Добромир Чочов за използваната от студията оригинална технология за реставрация и дигитализация на филми и видеоархиви.

 

Прожекциите във Варна са на 25 септември 2020 г. по време на кинофестивала „Златна роза“ във Фестивалния и конгресен център в следната последователност:

- от 18:00 - МЕРА СПОРЕД МЕРА -1 серия (100 минути)

- от 20:00 - МЕРА СПОРЕД МЕРА - 2 серия (84 минути) и 3 серия (104 минути)

 

Прожекциите във София са в Дома на киното по време на фестивала София филм фест на 13, 14 и 15 октомври 2020 г.

На 13.10. от 18.00 ч. ще бъде представена новата книга на проф. Георги Дюлгеров, а от

19:00 ще бъде показана 1-а серия на МЕРА СПОРЕД МЕРА (100 минути).

На 14.10.2020 от 18.00 ч. в Дома на киното в рамките на фестивала София филм фест ще бъде показана 2-а серия на МЕРА СПОРЕД МЕРА (84 минути).

На 15.10.2020 - от 18:00 също в Дома на киното ще бъде показана и 3-та серия на МЕРА СПОРЕД МЕРА (104 минути).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.