В навечерието на Световният ден на китовете, който се отбеляза на 20 февруари, във временното пространство за изкуство на Сдружение „Таляна” на улица „Мусала” №3, беше открита изложба подводна фотография на най-големите животни на планетата. Тя е озаглавена “Lazy island” и показва кадри на китове, заснети в красивите и необятни дълбини на океана. Фотографиите са дело на Мартин Христов, който живее във Варна и се занимава с подводна фотография от 2007 година.

Организаторите от Сдружение „Таляна” дават възможност и на децата да покажат своя талант в рисуването. Участниците в съпътстващия изложбата конкурс за рисунка, са разделени в три възрастови групи – от 5 до 7, от 8 до 10 и от 11 до 13 години. Всеки, който желае да се включи, може да занесе своите рисунки на място, във временното арт-пространство на Сдружение „Таляна” на улица „Мусала” №3, каза за „Радио Варна“ организаторът Мария Иванова.

Варненци и гостите на града ще могат да се насладят на красивите подводни фотографии на Мартин Христов до 14 март, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.