Специалисти в подвижни лаборатории във Варна правят PCR–тест по домовете на хора със симптоми на коронавирус. За извършването на процедурата е необходимо първо да се заплати цената на теста на място в избраната лаборатория.

Проверка в една от лабораториите във Варна показа, че тестът струва 90 лева, като в цената е включена и такса за транспортни разходи на лаборанта. Ако човек пожелае да му бъде взета и кръвна проба – цената за нея е около 20 лева.

Лаборант посещава дома на пациента на следващият ден, след като е заплатена таксата в лабораторията, като посещението се извършва само сутрин до около 10.00 часа. Резултатите се получават 24 часа по-късно през интернет или на място в лабораторията.

В дома на пациента влиза само един лаборант облечен в защитен костюм с маска, ръкавици и предпазни очила. Съответно всички, които са в жилището е необходимо да са с маски или предпазни шлемове.

Към момента направление за PCR-тест може да издава само пулмолог, но не и личен лекар, показа още проверка на радио Варна.

Информация за лицензираните лаборатории, в които се извършват тестове е публикувана в Интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съобщава Радио Варна. 

Снимка ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.