От ОД на МВР - Варна съобщиха, че 35-годишен мъж от Своге, със значително количество алкохол в кръвта, е самокатастрофирал вчера в близост до с.Шкорпиловци.

Произшествието е станало около обяд, когато по причини, които са в процес на изясняване, мъжът губи контрол над управлявания от него лек автомобил „Форд“.

Водачът е отведен в медицинска лаборатория, където му е взета кръвна проба. Полицаите от Четвърто РУ са образували заявителски материал по случая.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.