Народно читалище „Изгрев“ в Долни чифлик ще бъде обновено със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът на общината Красимира Анастасова, цитирана от БТА. Инвестицията е на стойност 1,1 милиона лева. Предстои сградата да бъде санирана, да се постави изолация на покрива и нови дограми. Ще се осигури отопление в читалището с нови термопомпи, допълни кметицата и поясни, че сега залите не могат да се ползват през зимния сезон заради липса на подходящо отопление.

Ремонт ще бъде направен и на Народното читалище „Христо Ботев“ в село Голица, като за целта са осигурени средства от местния бюджет, каза още Анастасова. Очаква се той да започне през месец април и да приключи до края на годината. От месец февруари миналата година, по предписание на Регионалната здравна инспекция, библиотеката на институцията, разполагаща с десет хиляди тома, е недостъпна заради проблемите с покрива. Досега по сградата са извършвани частични ремонти, боядисване и смяна на дограмата.

Ще бъде повишена енергийната ефективност и в няколко образователни институции в община Долни чифлик, както и в сградата на местната администрация. Средствата за това са осигурени от Програмата за развитие на селските райони и са общо 908 хиляди лева. С фотоелектрически централи (фотоволтаици) ще бъдат снабдени Професионалната гимназия по селско стопанство „Иван Вл. Мичурин“ и Средното училище „Васил Левски“ в общинския център, както и Основното училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Старо Оряхово.

Община Долни чифлик приключва и проект, финансиран от образователното министерство с 1,9 милиона лева, за подобряване на условията в Средно училище „Васил Левски“ в града. Там е направена нова пристройка към основната сграда, предназначена за децата от началния етап, които сега се обучават в бивша детска градина, отдалечена на близо километър, поясни кметицата. Новата пристройка е с четири класни стаи и има изградена достъпна среда. В основната сграда на училището, която е на три етажа, със средствата от проекта е поставен асансьор и са ремонтирани санитарните възли. В нова пристройка, отговаряща на съвременните изисквания, е вече и физкултурният салон на учебното заведение, допълни г-жа Анастасова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.