Окръжен съд – Варна определи мярка „домашен арест“ на 33-годишния Иван П., обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Според обвинението, на 8 март тази година в 12,40 часа на ул. „Уста Кольо Фичето“ при проверка на лек автомобил, органите на реда установили торба, в която имало пликове със зелена тревиста маса. 33 –годишният водач на автомобила Иван П. обяснил, че това е марихуана. Претърсен бил и домът на обвиняемия, като е била иззета общо 990,49 грама марихуана и метамфетамин в минимални количества.

Предвиденото наказание за това престъпление е „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба до 20 000 лева.

Прокуратурата аргументира искането за определяне на най- тежката мярка „задържане под стража“ на Иван П. с реалната опасност да окаже въздействие върху свидетели по делото и да унищожи или укрие доказателства.

Предишната съдимост на лицето, определяла високата му обществена опасност и риска да се укрие и извърши друго престъпление, посочиха от обвинението.

Защитата на Иван П. не оспори авторството на деянието. Посочи, че от условното му осъждане са минали над 10 години, а мъжът е бил реабилитиран. Липсват други регистрации за противообществени прояви, които да обосновават опасността да извърши друго престъпление. Поради наличието на постоянен адрес, съдът бе помолен да определи втората по тежест мярка за неотклонение „домашен арест“.

След като изслуша страните и разгледа събраните материали, съдът прецени, че би могло да се направи обосновано предположение, че Иван П. е съпричастен към повдигнатото му обвинение. По отношение на втората изискуема предпоставка – реална опасност лицето да се укрие, съдът прецени, че към момента няма налице подобни доказателства. 33-годишният мъж има постоянен адрес, на който пребивава.

Съдът не сподели и изводите, че съществува реална опасност Иван П. да извърши престъпление, заради предишно осъждане, по което е бил реабилитиран. Този факт не може да бъде изтъкван като лоша характеристична данна, посочи съдът и прецени, че е най- подходящо той да бъде поставен под „домашен арест“, който да се контролира със средство за електронно наблюдение.

Определението на Варненския окръжен съд подлежи на протест пред Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.