Почина бившият вицепремиер Евгений Бакърджиев. Той е издъхнал вчера в болница ИСУЛ, съобщават близките му.

Сутринта той е бил опериран в болницата след прекаран коронавирус.

Евгений Бакърджиев е едно от знаковите лица на Съюза на демократичните сили (СДС), а през 2001 г. застава начело на оглавявания от него Български демократичен съюз "Радикали".

Той е вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството от май 1997 до 1999 г. в правителството на Иван Костов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.