Журналистът и политолог Стойко Тонев, познат на читателите си с псевдонима Тони Филипов, д-р, е починал късно снощи. Това съобщиха от "Offnews.bg" - един от сайтовете, който публикуваше популярната рубрика на д-р Филипов „Из делниците на един луд“.

През годините Стойко Тонев беше редактор в ежедневниците „Експрес“, „Новинар“ и „Монитор“, съиздател на сайта "Редута" и автор на 5 книги, допълва БНР.

Поклон пред паметта му.

Снимка:Offnews

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.