Днес почина директорът на Парк-музея на бойната дружба 1444 г. „Владислав Варненчик“ Марин Костов, съобщиха негови колеги в страницата на музея в социална мрежа. "Това е огромна загуба за семейството на Националния военноисторически музей и за музейната гилдия. Той остава в сърцата ни със своята доброта, позитивна енергия и светла мисъл, като верен приятел и отдаден колега! Поклон!“.

Екипът на Parallel43.bg изказва искрени съболезнования към семейството му!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.