На 80 години почина Дик Хойт - бащата, който вдъхнови хиляди бегачи по света. Той остави следа с участието си в състезания заедно със сина си Рик, който е в инвалидна количка, като двамата са завършвали успешно 32 пъти Бостънския маратон.

Рик Хойт, който е на 59 години, е роден с тежка форма на церебрална парализа, като усложнения по време на раждането прекъсват подаването на кислород към мозъка му. Той не може да говори, като главата и коленете му са единствените части на тялото, които може да движи доброволно.

Той общува с помощта на специален компютър, като през 1977 г. казва на баща си, че иска да заедно да изминат състезание с дължина 5 мили в Уестфийлд, Масачузетс. Дик, който е бивш военен и по това време няма опит в бягането, пробягва цялото разстояние, бутайки инвалидната количка на сина си, като двамата завършват последни в надпреварата.

Това постави началото на поредица от подвизи. Двамата са завършили шест пъти триатлона Ironman, който тества издръжливостта.

Двамата основават фондация "Хойт" през 1989 г., за да помагат на младите хора с увреждания през всички аспекти на живота, включително в спорта. През 2013 г. в близост до стартовата линия на Бостънския маратон беше издигната бронзова статуя на Дик и Рик Хойт, съобщава "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.