Снимка: БГНЕС

На 72 години e починал басистът на рок групата ZZ Top Дъсти Хил. Той е издъхнал в съня си в дома си в Хюстън, написаха на сайта на групата другите двама членове на триото. Не се посочва причината за смъртта му.

Дъсти Хил е част от групата от самото ѝ създаване преди 50 години, отбелязва БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.