Пол Сорвино, участвал във филма "Добри момчета" и телевизионния сериал "Закон и ред", почина след здравословни проблеми през последните няколко години, съобщиха световните медии.

Смъртта му беше обявена от неговия публицист Роджър Нийл от името на съпругата на Сорвино - Ди Ди Сорвино, която е била до него в последните минути от живота му, пояснява „Topvesti.bg".

"Сърцата ни са разбити", каза Ди Ди Сорвино в изявление за медиите. "Никога няма да има друг Пол Сорвино. Той беше любовта на живота ми и един от най-великите изпълнители, които някога са се изявявали на екрана и сцената.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.