Победителите в 81-то издание на плувния маратон "Галата-Варна" са: при мъжете е националният състезател Йордан Янчев от Сандански с време 54 минути 24 секунди.

На второ място е Станимир Раев от Черно море с 55 минути 38 секунди, а трети Георги Цурев от Астери - Варна -56 минути и 30 секунди.

Победителят Йордан Янчев е на 19 години и миналата година също стана първи.

При жените Габриела Георгиева от Дамини София е победителка с 59 минути 45 секунди. Тя участва за седми път на този маратон.

На второ място е Ева Христова от отбора на Астери - Варна. Време 1 час, 3 минути и 30 секунди, а на трета позиция е друга състезателка на Астери - Александра Вачкова, с време 1 час, 3 минути и 32 секунди. 228 участници тази година в маратона.

Очаквайте подробности. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.