Волейболистките ни от националния отбор с много труд и вдъхновение постигнаха втора поредна победа в Златна европейска лига. Този път прекършихме домакините от Украйна с 3:0 (28:26, 25:13, 25:22) в последния мач от първия турнир в Запорожие.

От участие в групата се отказа отборът на Финландия заради карантина за коронавирус. България ще бъде домакин на финалната четворка на турнира. Тимът ни е начело в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки.

Следващата седмица е втория турнир в Пловдив. На 4 юни България играе срещу Словакия, а в събота отново ще играем с Украйна, .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.