Вътрешният туризъм ще преобладава по време на великденските празници, защото съседните на България страни имат въведени ограничения за карантина след завръщане, коментира предедателят на Варненската туристическа камара Илин Димитров.

Другата причина, която той изтъкна е високата цена на тестовете за коронавирус. Димитров прогнозира началото на активен летен сезон в началото на месец юни, но подчерта нуждата от единен регламент по отношение на ваксинираните. Той посочи като пример съседните на България Турция и Гърция, които вече работят по облекчаване на режима за ваксинирани и преболедували Ковид-19.

"Много е важно да подадем ясен и позитивен сигнал, че можем да работим. Има резервирани полети, но нямаме предвидимост", каза още Димитров. За това е много важно до края на месеца да има регламент за облекчаване на режима. Очаква се той да бъде приет на ниво ЕС, съобщава Радио Варна.

Няма да има ограничение за туристите, които не са ваксинирани, но те ще бъдат тествани. Втори провален туристически сезон ще е катастрофален за бизнеса, прогнозира още Димитров. Любителите на туризма ще се върнат, но само при наличие на сигурност.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.