Европейската комисия втвърди тона във връзка с препоръките за пътуване в ЕС и между държавите от общността. Категорично не се препоръчват несъществените пътувания, съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Ситуацията в Европа изисква от нас трудни, но необходими решения. Ние трябва да осигурим безопасността и да спрем незадължителните пътувания. Днес представихме нови правила за пътуване в Евросъюза“, написа тя в Туитър.

„Вземайки предвид изострянето на санитарната ситуация в Европа, ние предлагаме да бъде въведен нов термин за цветова идентификация на рисковите зони – тъмночервен“, каза еврокомисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндрерс.

В момента цялата територия на Европейския съюз попада в санитарната червена зона, затова се появи необходимост от създаването на нова категория, за да бъдат отделени регионите с по-висок епидемичен риск, съобщава БНТ.

По отношение на пътуванията в и от зони с висок риск, всички незадължителни пътувания в тези зони са строго непрепоръчителни. Това се отнася и до пътуванията в рамките на Евросъюза и дори вътре в държавите от ЕС, уточни той.

Независимо от цветовата разлика или реалната епидемична ситуация, в ЕС остава в сила забраната за незадължителни пътувания практически до всички държави по света, с изключение на седем страни: Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, Сингапур, Тайланд, Руанда. По този начин новите санитарни мерки, в случай, че бъдат утвърдени, ще бъдат в сила за всички останали държави в света.

Според публикуваното предложение на ЕК, всички лица, влизащи в държави на ЕС, се задължават да представят отрицателен тест за коронавирус, направен най-малко три дни преди пътуването. За гражданите на ЕС може да се направи изключение – те могат да си направят тест веднага след пристигането. Независимо от резултата от теста, след пристигането трябва да се спазва карантина до 14 дни, като всяка държава трябва да реши какъв да бъде нейният срок.

Нови тъмночервени зони в ЕС за регионите с най-високо заразени с COVID-19

Всички лица, влизащи на територията на ЕС, както и тези, които пресичат вътрешните граници на Евросъюза, трябва да попълват регистрационни формуляри, които ще позволят на властите да проследят веригата от контактите им. Въпреки, че пандемията продължава вече една година, държавите от ЕС все още не успяха да се споразумеят за единен формат на такъв документ, затова ЕК препоръчва усилията в тази посока да се активизират.

Що се отнася до формулярите за регистрация на пътници, ЕК счита за необходимо възможно най-скоро да се премине към единен формуляр за всички държави от ЕС, който да бъде задължителен за всички.

„Не можем да предскажем как ще се развие пандемията, така че не можем да кажем колко дълго ще са необходими тези мерки“, каза европейският комисар по вътрешните работи Илва Йохансон.

Двамата еврокомисари не можаха да отговорят, какви конкретни мерки за мониторинг трябва да се приложат, за да не се допускат незадължителни пътувания. Не стана ясно и трябва ли да се прилагат репресивни мерки срещу лица, които въпреки строгите препоръки, все пак решат да заминат на почивка в чужбина.

Европейските комисари подчертаха, че това засега са само работни препоръки, които трябва да бъдат утвърдени от държавите от ЕС, за да влязат в сила. Вероятността за бъдат приети бързо е голяма, тъй като мерките бяха съгласувани принципно по време на видеоконференцията на ръководителите на държавите на 21 януари.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.