По инициатива на кмета Благомир Коцев, на 1 и 2 юни автомобилите ще отстъпят част от центъра на Варна на децата. От 9:00 часа на 1 юни до 22:00 часа на 2 юни затворени за движение ще бъдат бул. „Сливница“ в частта от кръстовището с бул. „Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I“, както и бул. „Княз Борис I“ в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Цар Освободител“. Без автомобилен трафик за същия период е и ул. „Иларион Макариополски“ в участъка от ул. „Александър Малинов“ до бул. „Сливница“.

Движението по бул. „Цар Освободител“ няма да бъде спирано, а всички жители на улиците в описаната зона ще имат възможност да излизат и влизат в нея по обособени маршрути. В описания участък няма да е позволено напречното пресичане на затворените улици от пътни превозни средства.

Едни от най-натоварените от автомобилен трафик улици в центъра на Варна за два дни ще се превърнат в зона за игра, без опасност от преминаващи коли и изгорели газове. Деца от всички възрасти, както и техните родители, са поканени да се включат в различни прояви на открито по пътното платно, двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и градинката пред Търговската гимназия (т. нар. „Севастопол“). В инициативата на Община Варна „Да поиграем навън“ се включват Общинският детски комплекс, Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Н. Коперник“, Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“, школи и трупи към читалища и други регионални и общински институции. Община Варна ще се погрижи за децата да има сапунени мехурчета, тебешири и много игри от детството на техните родители.

Инициативата „Да поиграем навън“ няма да е еднократен акт на загриженост към най-малките жители на града, а начало на нова философия в градското устройство. Безопасната и привлекателна за децата среда е предпоставка за здравословен живот, далеч от вечното взиране в екрана на телефона. По-малкото коли в зоните, където родители се разхождат с децата си, също е промяна, която предстои в града ни, категоричен е кметът Коцев. Той припомни, че в плановете на Община Варна са заложени повече пешеходни зони и паркове.

Инициативата продължава управленската линия на Благомир Коцев, обявена още в началото на мандата му, че Варна е град на децата и образованието. Акцията има за цел да установи нагласата на варненци за промяна към по-малко автомобили и повече градска достъпност в частите на града, предпочитани за разходка и отмора. Тя ще покаже дали морската столица е готова да направи скок към бъдещето и да възприеме отдавна утвърдения в Европа принцип на свободно придвижващия се гражданин и неговото дете, коментира кметът Коцев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.