Варненската регионална библиотека представя изложба по повод две изобретения направени през 1861 година. На пръв поглед те са семпли, но в същото време са изключително важни – става въпрос за пощенската картичка и велосипедът. Тогава, преди 160 години, влиянието им е толкова голямо, че може да ги сравним с интернет в наши дни.

Днес е лесно да пътешестваш и да общуваш – има удобни пътища, интернет и социални мрежи. Но помислете само как са се движели хората и информацията през 1861-ва?

И ето в тази изложба ще видим увлекателното пътешествие из историята на велосипеда и пощенската картичка и за това как те са повлияли върху съвременния свят, съобщава Радио Варна.

Изложбата „160 години с две изобретения, които променят света” съдържа постери с любопитна информация, документи от фондовете на библиотеката и интересни експонати, между които може да се види уникален модел на пластмасов велосипед Итера, произведен от Волво през 1980 г. Изложбата е подредена до 11 юни в Изложбеното фоайе на РБ „Пенчо Славейков” –Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.