Пожар избухна в сградата на общината в Перник. Огънят е тръгнал от деветия етаж малко преди 08.00 ч., съобщи пресаташето на администрацията Адриан Скримов, цитиран от NOVA. Вероятната причина за инцидента е късо съединение. Нанесени са материални щети в помещение на отдел „Общинска собственост”.

Екип огнеборци от пожарната в Перник е локализирал пламъците. Няма пострадали. В момента на възникването на огъня във въпросната стая не е имало хора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.