Снимка: БНТ

Пламен Николов представи проектокабинета на ИТН, съобщава БНТ.

От "Има такъв народ" заявиха, че решението точно тези имена да бъдат номинирани е взето от цялата партия. Не стана ясно кои от тях ще бъдат посочени за вицепремиери в един бъдещ кабинет.

От партията обясниха, че това е окончателният списък с кандидат-министри и той не подлежи на промяна.

За коалиционно споразумение не може да става въпрос, добавиха от ИТН.

"Промени няма да има", заяви Тошко Йорданов.

Ето предложения състав на Министерския съвет:

Министър на външните работи - Ради Найденов.

Министър на вътрешните работи - Петър Илиев.

Министър на отбраната - Теодора Ганчовска.

Министър на икономиката - Десислава Димитрова.

Министър на енергетиката - Александър Николов.

Министър на туризма - Ивайло Кожухаров.

Министър на транспорта - Гроздан Караджов.

Министър на регионалното развитие и благоустройството - Георги Георгиев.

Министър на земеделието - Пламен Абровски.

Министър на финансите - Пламен Данаилов.

Министър на околна среда и водите - Силвия Бакърджиева.

Министър на социалната политика и труда - Теодора Пенева.

Министър на образованието - Велислава Петрова.

Министър на здравеопазването - доц. Силви Кирилов.

Министър на младежта и спорта - Радостин Василев.

Министър на културата - Георги Султанов.

Министър (без портфейл) по ромските въпроси - д-р Антония Валентинова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.