На 15 май около 05:55 часа в РПУ- Девня е подаден сигнал за пожар в района на един от заводите на града. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна.

Към горящия обект незабавно са били насочени три екипа на пожарна безопасност. На място екипите установяват, че пламъците са обхванали отпадъчни боклуци - текстил, пластмаса и полиетилен на голяма площ.

Огънят бил потушен в ранния следобед. Експерти са извършили оглед, В рамките на образуваното досъдебно производство. изясняват се причините за възникналия инцидент.

По повод на инцидента кметът на Девня Свилен Шитов уточни в  в социалните мрежи:

"На 15 май в склад за отпадъци на територията на община Девня възникна голям пожар, а вече трети ден пожарникари, полицаи и доброволци продължават да се борят с последствията. Инцидентът е възникнал в имот на частно дружество, а при съвместни проверки с РИОСВ преди година е установено, че в него не се спазват никакви правила за безопасност.

Фирмата развива дейност въпреки отказите на Общината да издаде разрешително. Първото искане за третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и опаковки в този имот постъпи при нас през юли 2019 година. В периода декември 2019 година – януари 2020 година бе проведена процедура за разширение на дейността за съхраняване на отпадъци от масла и отпадъци от нефтопродукти, като отново няма положително становище от страна на Общината.

На 14 януари 2020 година общинският Отдел по екология извърши съвместна проверка с РИОСВ. Тогава на фирмата бяха издадени предписания и два акта за административни нарушения. А през юли 2020 година в Общината постъпи ново уведомление за инвестиционно предложение, този път от друго дружество – за обособяване на площадка за съхраняване на опасни и неопасни отпадъци.

За съжаление, въпреки нежеланието на администрацията, а и на жителите на Девня, очевидно от РИОСВ се издават разрешения, с които се позволява съхранението или депонирането/ изгарянето на неопасни или опасни отпадъци. За да не се допускат повече подобни инциденти обаче, днес поисках от екоинспекцията информация за това дали фирмата е изпълнила дадените й предписания на 14 януари 2020 година.

Отделно настоявам от институцията да ни запознаят с всички издадени разрешителни за дейност с отпадъци на територията на Девня, включително и за тези към промишлените комплекси. Смятам, че е необходим оглед на място във всички обекти, като за целта ще сформираме комисия, която аз лично ще оглавя.

В нея ще поканим всички институции, включително тези, отговарящи за околната среда и водите. Така, ако установим нерегламентирано съхранение на отпадъци и на други места в общината, ще изискаме незабавно премахване.

След пожара от изминалите дни, благодаря на всички екипи от Девня и Варна, които предотвратиха по-сериозен инцидент. Предавам благодарности към общинското доброволно формирование от името на началника на Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението във Варна комисар Тихомир Тотев.

Той изказа пред мен признателност за оказаното съдействие от страна на формированието. За пореден път се убеждаваме, че звеното е от полза и хората, които участват в него са добре подготвени, всеотдайни и готови да помагат."

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.