От ОД на МВР - Варна съобщиха, че само няколко часа били необходими на служителите на РУ - Аксаково, за да установят и задържат 35-годишен жител на с. Изворско.

Лицето е известно на МВР, осъждано е преди това. Причина за задържането на мъжа сега е грабеж на портмоне с намиращите се в него лична и банкова карти, както и сумата от 110 лв. Вещта, обект на посегателството, била захвърлена - след изпразването й, в храстите.

По случая е образувано досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.