"На 24 март ще представим анализ за това какъв е езикът на политиците в предизборната кампания, а аз се опасявам в личен план, че ще избуят страстите в края на кампанията", това посочи в "Хоризонт до обед"  Пепи Димитрова председател на Комисията по професионална етика в от Българското дружество за връзки с обществеността.

"Най-вероятно изказванията ще бъдат като на живот и смърт. Ако анализираме ситуацията от 2020 година, аз очаквам по време на кампанията да станем свидетели на грозни сцени. Вече все пак видяхме спалното бельо на премиера, било то истина или не. Очаквам неетични и неморални практики, но това, което в дългосрочен план ме притеснява е, че така избираме следващите управляващи за 4 години напред", посочи пиар експертът.

Пепи Димитрова председател на Комисията по професионална етика на БДВО, уточни БНР

"Очаквахме онлайн кампания, но вече наблюдаваме и организиране на срещи с хората по места. Да, говоренето в онлайн среда е по-лесно, но пък то не достига до избирателите - затова партиите ще разчитат на лични срещи и те го разбраха - да имат реална обратна връзка с бъдещите избирателите си и твърдите ядра.".

Димитрова заяви, че опитът сочи, че по-кресливият подход печели - особено за малките и по-неизвестни досега играчи - няма да си водещ, но пък ще влезеш във властта.

"Това е грубото и грозно говорене със език на обвинението".

Според нея Фейсбук ще бъде социалната мрежа, през която ще се отправят послания към избирателите. В другите страни са и останалите социални мрежи, но у нас тази мрежа се използва най-много от политиците. А основният медиен канал за пропаганда ще са телевизиите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.