Професионалната гимназия по селско стопанство в Суворово “Св.Георги Победоносец” получи националната награда “Златната ябълка 2020” в категория “Училище”. Това съобщи лично директорът на учебното заведение инж. Марияна Великова. Тя уточни, че Националната мрежа за децата, организира за десета поредна година награди „Златна ябълка“.

Гимназията в Суворово бе избрана за фаворит в своята категория, за политиката на училището за гарантиране на правата на децата и принос за повишаване на благосъстоянието им, за интеграцията на високотехнологични и иновативни решения в обучението, всеотдайния учителски екип и фокуса върху практическата професионална подготовка на учениците.

Отличията в престижната класация тук се присъждат на личности, организации и институции, които със своите усилия работят за подобряването на живота и благосъстоянието на децата на България.

Наградите бяха връчени в началото на юни на специална церемония. Водещи на събитието бяха Мария Силвестър и Георги Керемидарски от младежка мрежа “Мегафон”, допълни инж. Великова. Ще припомним и думите на Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, че „Златна ябълка“ е символ на това, което ежедневно правим за добруването на българските деца.

И тази година отличията се присъждат в категориите „Герой на децата“, „Училище“, „Болница“, „Община“, „Журналист“, „Благотворител“, „Специална награда“ и Награда за цялостен принос.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.