Петима състезатели на варненския клуб по тенис на маса СКТМ „Комфорт" ще представят България на европейското индивидуално първенство за мини кадети. Шампионатът ще се проведе от 26 до 28 август във Франция. Треньор на националния отбор е главният наставник на СКТМ „Комфорт" Стоян Поппетров.

В представителната гарнитура на България са селектирани варненците Мирослав Шмидт, Виктор Димитров, Людмил Димитров, Полина Енчева, Белослава Балканска – петимата от „Комфорт", както и Деница Живкова от столичния ЦСКА.

На европейското за мини кадети участие ще вземат 374 деца от 31 държави.

„Ще се борим за максимално добро представяне! Във Франция ще се конкурират 120 момчета и 91 момичета до 13 г. и 93 момчета и 70 момичета до 11 г. Възлагаме основни надежди на Мирослав Шмидт и Виктор Димитров, които са селектирани в програма евроталанти на Европейската федерация по тенис на маса. За останалите участници това ще е първи турнир от такъв ранг. Пожелавам успешно представяне на всички", коментира селекционерът на националния отбор Стоян Поппетров.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.