Съветът за електронни медии ще гласува в петък оставката на генералния директор на Българското национално радио Андон Балтаков. Малко по-рано днес стана ясно, че той е депозирал молба за предсрочно прекратяване на договора му за управление на БНР, считано от 6.8.2021 година.

"За разлика от предишния път, когато говорихме с него и успяхме да го разубедим, този път няма да го правим, защото причините сега са много, много лични. Разбирам го напълно и в никакъв случай не мога и да си помисля да го разубеждаваме", обясни председателят на СЕМ Бетина Жотева пред "24 часа".

През октомври 2020 г. Балтаков поиска да бъде прекратен договорът му за управление предсрочно. Причината тогава бе проектозаконът за финансиране и управление на обществените медии. 10 дни по-късно той оттегли оставката си.

Сега това не се очаква да се случи.

В петък СЕМ не само ще гласува оставката на Балтаков, но и ще избере временно изпълняващ длъжността генерален директор на БНР. "Надявам се това да е човек вътре от радиото. БНР е уникална медия. Смятам да се обърнем към Силвия Великова и Петър Волгин - един от тях двамата да стане и.д.", каза още Бетина Жотева.

Конкурсът за нов генерален директор на БНР трябва да се проведе в тримесечен срок, който започва да тече от 6 август - датата, от която Балтаков вече няма да е на тази длъжност, съобщава „24 часа". 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.