Павел Тонев е новият директор на Агенция „Митници“, съобщи служебният финансов министър Асен Василев при представянето на екипа си, съобщава БНР.

Досегашният директор на "Митници" беше Георги Костов, бивш главен секретар на МВР.

Румен Спецов оглави НАП, като основната му задача е да се фокусира върху големите данъкоплатци и да се премахне „терора” върху малките.

В рисковата група попадат всички компании, при които се теглят големи касови наличности, коментира Василев и обвърза тази задача с „гарантирането на честността на вота“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.