Водачите да предприемат пътуване само ако е необходимо, да потеглят подготвени и да съобразяват поведението си с пътната обстановка, призова гл. инспектор Лъчезар Близнаков от отдел "Пътна полиция“, Главна дирекция "Национална полиция" .

Поводът за апела е очакваното рязко влошаване на времето. Той напомни на шофьорите, които ще пътуват, да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и необходимата дистанция.

Според прогнозите, от утре до сряда се очакват валежи от сняг почти в цялата страна. На места ще са обилни, като в някои планински проходи пътната покривка ще достига 25 см. В комбинация с очакваните силни ветрове ще се създадат условия за образуване на преспи и снегонавявания по пътищата.

Възможно е падане на дървета и клони, а в проходите и дефилетата има опасност от падащи камъни. В четвъртък температурите ще падат и на места са възможни заледявания, предупреди още гл. инспектор Близнаков.

По думите му денонощно в Националния координационен център "Безопасност на движението по пътищата“ се получава информация за пътната обстановка и при възникване на препятствия по пътищата има готовност да се координират действия между всички институции за отстраняване и недопускане възникването на инциденти.

Създадена е организация за осигуряване на допълнителни екипи, които при нужда да предприемат мерки по обезопасяване на пътни участъци и да пренасочват движението.

Съвместно с контролните органи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ ще се извършват проверки по техническата изправност на товарните автомобили – по-специално за състоянието на гумите и спазване времето за почивка.

Близнаков обобщи, че от началото на годината по пътищата в страната са загинали 23 души. Нека бъдем по-отговорни и дисциплинирани, за да спасим човешки живот, призова още веднъж той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.