С пожелания за здраве и успехи и традиционното лисване на менче с вода бе поставено началото на новата учебна година в СУ „Никола Вапцаров“ в Суворово. По време на празничното тържество първолаците получиха символично ключа на училището от своите батковци и каки, които тази година завършват гимназията.

„През новата учебна година ще спазим всички противоепидемични мерки, свързани с изискванията на Министерството на здравеопазването и на образователното министерство». Това съобщи директорът на училището инж. Димитър Кирилов. И допълни, че на базата на техните указания тук е разработена специална методика, която ще бъде приложена стриктно в учебното заведение.

Тя включва вътрешни мерки, които бяха приети наскоро на педагогически съвет от учителския екип. Свързани са с необходимите средства за дезинфекция, предпазни средства за децата, както и евентуално изолиране на ученик със симптоми на заболяването.

При откриването на новата учебна година днес дойдоха всички ученици, но само родителите на първолаците имаха възможност да влязат заедно с децата в сградата на училището.

Тази година 41 са децата, които за първи път прекрачиха училищния праг на гимназията. Разделени са в две паралелки, които ще се водят от класните ръководителки Петя Демирова и Албена Стойчева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.