Паламуд се появи край Царево. Деликатесната риба е все още дребна, но дава надежда за есенния риболов. Първите екзепмляри са между 200 и 220 грама. Това съобщи собственикът на риболовни кораби Георги Пейчев:

"В този сезон е инцидентна. Идва в определени дни. Но все пак това са индикации за добър сезон. Сафридът също се появява инцидентно. Има моменти, когато има много добър улов, както и моменти със слаб улов. Всичко това е въпрос на течение и на температура на водата. След като говорим за пасажни риби, то означава, че те си променят местото си постоянно"

Търсенето на риба е много по-сериозно от предлагането в момента, уточни Пейчев. Дребният паламуд се продава за 12 лв/кг, а сафридът е по 10 лева килото. Като цяло уловът е слаб и недостатъчен за снабдяването на заведенията, които предлагат морска храна. Около 15 септември се очаква рибарите да излизат с пълни мрежи.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.