Държавните и правителствените ръководители на ЕС не успяха да се договорят на срещата на Европейския съвет за формирането на 7-годишния бюджетен план на общността за 2021-2027 години и за фонда по възстановяването на икономиката й след пандемията. В Европейския съвет журналистите бяха осведомени, че срещата ще продължи в събота, тя ще започне в 11:00 местно време.

Източник от делегацията на една от страните в ЕС уведоми ТАСС, че след почти 12-часови дискусии лидерите на общността така и не стигнаха до консенсус. „Засега няма споразумение. На всички им трябва пауза. Необходимо ще е да се върнем към преговорите със свежи сили", отбеляза той.

Според друг дипломат преговорите са били блокирани от премиера на Нидерландия Марк Рюте, който имал „свое виждане за управлението на фонда за възстановяване”.

Двудневната среща на Европейския съвет трябва да одобри или отхвърли проекта за 7-годишния бюджет на Еврокомисията в размер 1,074 трилиона евро и фонда за възстановяване на икономиката й от коронавируса в размер на 750 милиарда евро.

В четвъртък източник в Европейския съвет съобщи на журналисти, че страните членки нямат предварително съгласие нито относно начините за попълването на бюджета и фонда за възстановяване, които ще изискват големи държавни заеми и въвеждането на нови данъци в Европа, нито относно бъдещето разпределение между държавите на дотациите от еврохазната.

Съгласно последните оценки на Еврокомисията тази година се очаква 8,3% спад на БВП на общността, което е небивал показател в следвоенната история.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.