"Вече е решено: на предстоящите избори ВОЛЯ се явява в коалиция с ВМРО и НФСБ под името "Българските патриоти"! Това съобщава Веселин Марешки в профила си във фейсбук. И допълва: 

"Това е становището на ръководството на партията, допитахме се и до структурите. Не е време за разделение на патриотичния вот, защото заплахите пред националните ценности и пред държавността са много!

Обединихме се около десет приоритета, сред които на първо място край на междуинституционалните войни, които не пълнят хладилниците на хората, високи доходи и пенсии, помощ за бизнеса, битка с картелите, корупцията и некомпетентните кадри на високи позиции.

Много важна точка в програмата: недопускане на т.нар. джендър идеология. Опитите за налагането й у нас ще се засилят, защото някои партии ще се хранят с такива грантове от чужбина. Няма трети пол, еднополови бракове, родител 1 и 2. Защитаваме семейните ценности!

Не на социалния паразитизъм - стига вече маргинални етнически групи и гета да получават толкова много привилегии. Всички в тази страна имат еднакви права и задължения. Неграмотните да не гласуват!

Независима външна политика, недопускане на ДПС отново във властта, децентрализация, повече самостоятелност на общините и др. Всички тези приоритети залегнаха в програмата, която ни обединява.

Да си пожелаем успех за доброто на всички българи и на България!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.