Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщи, че е установила наднормено съдържание на олово в продукт млечна инстантна каша "Зърнин М" с партиден номер L 063-11.05.24 и срок на годност до 11 май 2024 г., произведена от предприятие за детски храни "Слънчо". Потребителите, закупили продукта, могат да го върнат в търговския обект, информира БТА.

Във връзка с установеното в лабораторния анализ, Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) е изготвил становище, съгласно което кашата не е опасна за здравето на кърмачетата, но в съчетание с вода и други фактори е възможно да доведе до повишаване на здравния риск.

На основание становището агенцията е предприела мерки за спиране на продажбите на продукта и изтеглянето на наличните количества от търговската мрежа.

С цел установяване източника на замърсяване са взети допълнителни проби от суровини и готови продукти.

По-рано днес БАБХ съобщи, че е преустановила дейността на четири обекта за търговия с храни на територията на страната през миналата седмица. Три от тях са заведения за обществено хранене, хигиената в които не е била на задоволително ниво. Преустановена е и търговията от складово помещение, заради липса на регистрация, съгласно Закона за храните. Възбранени и насочени за унищожаване са над 28 тона храни с изтекъл срок на годност, без етикетировка, без документи за произход или заради неправилно съхранение.

Тази седмица БАБХ започна и засилени проверки по морето във връзка с летния туристически сезон. Проверяват се обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива, намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата "all inclusive" и други. Засиленият контрол по морето ще продължи до 15 септември.

Същевременно Агенцията започна извънредни проверки в обектите за производство и търговия със сладолед този понеделник, които до 14 юли, а в места за предлагане на сладолед без предварително опаковане до крайния потребител (колички, щандове на открито, подвижни обекти и други) - през целия летен сезон.

Гражданите могат да подават сигнали и оплаквания до Българската агенция по безопасност на храните на "горещия" телефон 0700 122 99 (на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя) или в секция "Подай сигнал" на официалния сайт на БАБХ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.