Шестима депутати от "Величие" са подали заявление за напускане на парламентарната група. Това са Красимира Катинчарова, Юлиана Матеева, Павлин Петров, Ирена Негинова, Лариса Савова и Росица Калинова, съобщи БНР.

Така на практика парламентарната група се разпада и престава да съществува, тъй като изискването, за да бъде формирана група, е да има минимум 10 народни представители.

Съгласно правилника за работа на Народното събрание, парламентарната група на "Величие" преустановява съществуването си, Виктория Василева пък е освободена предсрочно като зам.-председател на парламента от несъществуващата вече ПГ.

"Разломът между мен и Ивелин Михайлов настъпи, когато той заключи депутатите в един хамбар в собствената си къща и ги държа от 15:00 до 19:30 часа, докато аз отида да му кажа, че задържането на депутати по този начин, изземането на телефоните им и хвърлянето им на друга страна, тоест лишаването им от комуникация, е престъпление", каза Николай Марков пред bTV.

"Това е търговия с влияние и за това се полага от 6 до 10 години лишаване от свобода", заяви той.

По думите му, заключването на депутатите е станало след гласуването за Временната парламентарна комисия за изработването на правилника на Народното събрание, обясни Марков.

"Оттогава той (Михайлов-бел.ред.) ни нарича предатели всички и призовава хора да ни убиват", допълни Марков.

"Сега организира хора, които да идват пред Народното събрание да ме линчуват за предателство, което аз не знам кое е - гласувахме против избирането на председател на парламента, гласувахме против правителството. Кога предадох и какво предадох на идеята "Величие" аз или парламентарната група?", попита той

Според Николай Марков проблемът се е задълбочил, след като е поискал пред всички депутати бизнесът на Михайлов да се отдели от партийната работа.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.