Рабах посети своя 2-дневен съименник и майка му в болницата.

Щастлива майка, която родила неочаквано на улица в предградие на Париж, кръсти новородения си син на непознатия мъж, който й помогнал при раждането, съобщи в. "Паризиен", цитиран от БТА.

Жената, на 34 години, била изненадана от започналото раждане на улицата и се гърчела от болки на "остров" на пътя, когато край нея спрял непознат мъж с автомобила си. Мъжът бил алжирец, бивш пожарникар в родината си и днес нелегален имигрант във Франция. Той спрял незабавно и помогнал на жената да роди детето си, което поел в ръце. Докато работел като пожарникар в Алжир, мъжът попадал в подобни ситуации и умело успял да успокои и да помогне на родилката.

По-късно и млада жена спряла и помогнала на алжиреца, като заедно изчакали да пристигне линейка. Мъжът бил така развълнуван, че в следващите няколко дни не можел да спи.

Когато посетил родилката в болницата, той научил, че тя кръстила новороденото си момченце на него - Рабах.

Кметът на парижкото предградие Олне-су-Боа, където жената родила, благодари на смелия доброволец. Той сега очаква да получи статут на законно пребиваващ, за да работи отново по професията си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.