Папа Франциск предупреди, че човечеството е изправено пред второ голямо наводнение, причинено от изменението на климата, освен ако лидерите не предприемат действия за коригиране на корупцията и несправедливостта, съобщава „Дейли Мейл”, цитиран от БГНЕС.

84-годишният понтифик каза, че в историята за големия потоп в Библията Бог използва гнева си, за да накаже несправедливостта и да „почисти“ света.

След това той добави, че човечеството е изправено пред поредния „голям потоп, може би поради повишаване на температурата и топенето на ледниците.

Франциск също така призовава световните лидери към „предпазливост“, като казва, че ролята на правителствата е да „спрат и да помислят“, преди да действат прибързано. Благоразумието, казва той, върви ръка за ръка със „съчувствие, съпричастност към ситуациите, хората, света [и неговите] проблеми“.

Той също така призовава за търпение във вярата, като каза, че е естествена част от вярата за християните да се съмнява в своята вяра и в Бог.

Но истински верните, каза той, упорстват във вярванията си въпреки съмненията си и в крайна сметка са възнаградени. Докато обсъжда справедливостта, Франциск изтъкна примера с библейския потоп, който унищожава света, с изключение на Ной - който е смятан за достатъчно добродетелен, за да оцелее.

„Божият гняв е срещу несправедливостта, срещу Сатана“, казва папата. „Той е насочен срещу злото, не това, което произтича от човешката слабост, а злото на сатанинското вдъхновение: корупцията, породена от Сатаната, зад която вървят самотни мъже, самотни жени, цели общества.” „Божият гняв има за цел да донесе справедливост, да„ почисти “, съобщава "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.