В близо една десета от общините в страната жителите са се увеличили през 2020 г.. За прибирането в малките населени места помогна уплахата от заразата, завладяла света през последната година, разказва "Монитор".

Синове и дъщери се прибират в бащините къщи и заради затворените бизнеси по света и у нас в големите градове. Хиляди българи са сменили адресните си регистрации в 21 от 256 общини. Част от тях са го направили още през първото извънредно положение, за да могат безпрепятствено да посещават селските си домове или вили. Някои останаха там цяло лято и се завърнаха чак през септември заради началото на учебната година. Сега с бума на заразените обаче тенденцията за преместване на село набира нова сила.

Във Варненско най-много нови заселници има в Аксаково, Аврен, Бяла, Ветрино и Девня. С разрастването на пандемията от коронавирус много варненски жители, които притежават извънградски имоти, предвидливо се преселиха от съображения за сигурност на село или в близките до града селищни образувания и вилни зони. Селата край Варна - Доброглед, Слънчево, Звездица, Константиново, кварталите „Галата“ и „Виница“ и вилните зони „Боровец“, „Ракитника“ и „Траката“ се очертават като най-сигурното и привлекателно място за живот.

Докато доскоро хората ходеха там през почивните дни, сега предпочитат да се установят постоянно и са превърнали имотите си в хоум офис, като работят дистанционно по интернет. Тези миграционни процеси, които от началото на пандемията бяха временни, сега стават все по-трайни и ще продължат за в бъдеще, коментират местните кметове. Данните сочат, че ако през м. г. механичният прираст за община Варна е бил плюс 390 души, сега преселението се е увеличило над два пъти, допълва "Монитор".

като тенденцията е към нарастване на желаещите да живеят извън големия град. В началото това са били предимно възрастни хора, но сега възрастовата граница се снижава.

От общините във Варненска област най-много нови заселници има в Аксаково, Аврен и Бяла, Ветрино и Девня. Вече има цели семейства, които трайно се установяват да живеят по селата, като голяма част от тях са сменили и адресните си регистрации. Много от новите заселници възстановяват наследствени стари къщи, други купуват добре уредени реновирани жилища, които доскоро са били собственост на руснаци и англичани.

Интересът към селските имоти не е нов за родния пазар, но се засилва заради пандемията, коментират брокери на недвижими имоти, които очакват тенденцията да се задържи и през следващите години. „Около Варна предпочитани са повечето места в радиус до около 30 км.

Ръст на търсенето се наблюдава и в селата около големия град, както и в градчетата в областта, които са на половин – един час път от Варна. Може да се каже, че селските къщи бяха хитът на 2020 година. Най-хубавите имоти се разпродадоха много бързо и в някои места вече се усеща недостиг и изчерпване на атрактивните оферти. Годината завърши с ръст от около 20% на продажбите на селски къщи“, коментират още от агенциите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.