На три места в Девня ще бъдат проведени ритуали по прескачане на огън за Сирни Заговезни. Местата, определени от общината за организирано отбелязване на празника, който тази година се пада на 14 март, са:

- поляната на ул. „Дунав“;

- поляната на ул. „Пирин“ (Бозашката чешма);

- поляната пред СУ „Васил Левски“.

От общината съобщават още, че на едно от определените за ритуалното прескачане места – поляната на ул. „Дунав“, ще има и празнична програма. Началото ще бъде поставено в 18 часа. За доброто настроение на гостите ще се погрижат диджей и народен оркестър. За сгряване ще има и почерпка с червено вино.

Местната управа ще осигури дървен материал за огньовете. Както всяка година и този път от кметската администрация напомнят, че е забранено горенето на автомобилни гуми и други силно димящи предмети. При констатиране на нарушения, ще бъдат налагани строги санкции.

В Девня съществуват отколешни традиции за палене на огнени клади по случай Сирни заговезни. Езическият ритуал, известен като "Олелия", "Поклади" и "Пали кош", се прави за здраве и берекет през годината. По-смелите прескачат пламъците, като по този начин се освобождават от натрупаните енергийни блокажи през зимата и се зареждат с нови сили.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.