Делото срещу двамата холандски граждани - Робърт П. и Курт М., обвинени за контрабанда на 16 тона прекурсори за наркотици ще се разглежда отново. При първото разглеждане делото приключи с присъда, която беше отменена от Апелативен съд-Варна, поради констатирани процесуални нарушения и производството беше върнато за ново разглеждане.

В хода на съдебното следствие новосформираният съдебен състав се отведе и така се стигна до днешното разпоредително заседание.

Според обвинителният акт, Робърт П. и Курт М. са обвинени за това, че в периода от 26.01.2017 г. до 16.03.2018 г. при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешение, пренесли през Митнически пункт „Пристанище Варна - Запад" над 16 222 тона прекурсори за производство на наркотични вещества. Предметът на контрабандата е в особено големи размери на обща стойност 5 989 762,88 лв. и представлява особено тежък случай.

Контрабандата тръгвала с кораби от Китай и Латинска Америка, но не била предназначена за Варна. Прекурсорите PMK –(4,297 тона) APAA (7,525т.) и APAAN (4,400 тона) били декларирани като почистващ препарат за прозорци.

Защитниците и подсъдимите изразиха становища по въпросите, които се разглеждат в разпоредително заседание и направиха искане за изменение на мярката за неотклонение на Робърт П. и Курт М от „задържане под стража“ в по-лека, мотивирайки се с влошеното здравословно състояние на Курт М., и с продължаващото близо 36 месеца задържане.

Адвокатите и подсъдимите заявиха, и че са допуснати съществени процесуални нарушения във фазата на досъдебното производство – липса на превод на всички материали по делото, непредявяване на веществени доказателства и забележки към обвинителния акт, които ограничавали правото на защита на двамата холандци. Отделно поискаха разпит на двама прокурори, наблюдавали разследването по делото, оспорена беше и подсъдността му.

Варненският окръжен съд прецени, че няма основания за връщането на делото на прокуратурата и че обвинителният акт отговаря на законовите изисквания. Като недопустимо определи искането за провеждане на разпит на двамата прокурори, наблюдавали разследването, тъй като са страна в производството.

Отказано беше изменение на мерките за неотклонение на Курт М. и Роберт П. Окръжен съд – Варна прецени, че подозренията за съпричастност към повдигнатото обвинение не са отпаднали. Не е оборена и реалната опасност двамата да се укрият, за да възпрепятстват наказателно преследване.

Определението на съда по отношение на мерките за неотклонение и преценката за допуснати съществени процесуални нарушения, подлежи на обжалване в 7 –дневен срок от днес пред Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.