Очаква ни още един облачен ден. На отделни места отново ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър и ще остане хладно за началото на юни с преобладаващи максимални температури между 15 и 20 градуса, за Варна около 18.

Вълнение 1-2, около носовете 2-3, а в открито море все още 3-4 бала. Температура на морската вода от 15 до 18 градуса, съобщава Радио Варна.

Изгрев на Слънцето за Варна в 5 часа и 33 минути, залез в 20 часа и 40 минути.Продължителност на деня – 15 часа и 6 минути.

Във Варна най-високата температура на днешния ден /31.7°/е измерена през 1944 година, а най-ниската /8.9°/ през 1990 година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.