От ОД на МВР - Варна съобщават за нови произшествия на пешеходните пътеки в морската столица. Един от тях се случи вчера, на 17.03.2021 г., около 15:30 ч. на кръстовището на ул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Сливница“. 59-годишен водач на лека автомобил „Хонда“ извършвайки ляв завой блъска 35-годишна пешеходка.

Вследствие на удара жената е получила контузии на гръден кош, лакът и крак. Веднага и е оказана медицинска помощ, след което е насочена за домашно лечение.

Часове по-рано, около обяд, на бул. „Осми приморски полк“ до № 11, 60-годишен водач на" Хюндай" блъска 19-годишен пешеходец. Вследствие на удара младежът е получил контузия на кръста.

Оказана му е медицинска помощ в болница и е насочен за домашно лечение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.