Корените на паднало дърво в Морската градина пробиха водопровод от ВиК-мрежата, снабдяващ обектите на територията на парка. Няма пострадали хора. Дървото в близост до Слънчевия часовник, до централния вход на парка. Аварията се отстранява от дежурна група на ВиК-Варна.

По информация на дежурният диспечер във водното дружество обектите в Морската градина, между зоокъта и басейн „Приморски“ ще са без вода до около 17 часа. Причините за падането на дървото се установяват, сред възможните е и поривите на вятъра.

По информация на синоптиците духа слаб до умерен, по крайбрежието временно силен източен вятър, който постепенно ще се обърне от североизток, съобщава Радио Варна

.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.