„Днес, 11 май 2024 г., ние избрахме, за да отбележим тържествено патронния празник и 160-годишния юбилей на нашето училище. „Св. Св. Кирил и Методий“ така се именува нашето училище сега „и откакто се помни“! – с тези думи на директора му Добрин Златев започнаха тържествата по повод годишнината на образователната институция. -
Днес, на 11 май, ние засвидетелстваме нашето признание и поклон пред паметта и делото на светите братя Кирил и Методий, славни са имената, епохално е делото им, скъпа и свещена за нас е тяхната памет.
Днес ние засвидетелстваме нашата признателност и памет пред всички просветни дейци, посветили труд и усилия за образователното дело в с. Голица. Помним и ценим делата им. Светла им памет! Уважаеми учители - бивши и настоящи, вие вече 160 години сте носители на българското знание. Днес нашето училище е най-малкото и единственото защитено училище във Варненска област. Благодарни сме, че ни има. Благодарни сме на държавата в лицето на Министерството на образованието, на община Долни чифлик и лично на кмета Красимира Анастасова за подкрепата на училището и селото като цяло. Благодарни сме на онези, които осъзнават, че училището не е даденост, а наистина е ценност! Училището в едно малко населено място, заедно с църквата и читалището е било, и е ценност, носител на човешки добродетели, център на просвета и култура.
Училището ни е било килийно, първоначално, прогимназиално и основно каквото е и сега. Започнало с пясъчни дъски, преживяло е възторга от наличието на чинове, черни и бели дъски и достигна до дигитални класни стаи, каквито ще имаме през настоящата календарна година. Преживяло историческите и политически превратности ,то винаги остава пазител на общочовешки, национални и родови ценности“ – завърши г-н Златев.
Гости на тържеството бяха кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова, заместник-кметът Илка Тенева, кметът на с. Голица Дияна Маринова, много бивши и настоящи учители, ученици, жители и гости на селото.


Историята
Дълъг и паметен е летописът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 1864 г. – това е годината, записана в Статистическия сборник на училищата в Княжество България като година на основаване на училище в с. Голица. Статистическият сборник е издаден през 1896 г.
Образователното дело в с. Голица започва по-рано с килийно училище в местността Килията, която носи същото име и днес. По-късно се премества в църквата, която е построена през 1845 г. И това не е случайно - това показва, че училище и църква, просвещение, вяра и духовност са вървели ръка за ръка. В периода 1864-1897 г. е била построена самостоятелна сграда за училище. През 1922 г. се построяват още две стаи.
През 1936 г. старата дървена част изгаря при пожар. В периода 1936-1939 г. на мястото на изгорелите стаи се построяват нови две класни стаи с дирекция. В този вид старата училищна сграда съществува и сега, макар и в руини.
В периода 1985-1991 г по инициатива и настояване на Златка Дойнова - директор на училището по това време и вече покойник, е построена нова учебна сграда с шест класни стаи.
През 1991 г. е открита новата учебна сграда. Лентата прерязва дългогодишният учител, вече покойник, Димитър Дойнов. Това е сградата на днешното училище.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.