140 години от основаването на Нова Шипка отпразнуваха жителите на селото. Кметът Николинка Николова разказа, че историята на създаването на селото е свързана с Руско-турската освободителна война от 1877/78 година. През 1877 г. са се водили епични битки около тогавашното село Шипка. То и близкото село Шейново били опожарени. Населението на Шипка останало без подслон и без поминък. Тогава група шипчани тръгнали да търсят земя, която за обработват и да отглеждат добитък, за да осигурят прехраната на семействата си. Стигнали до плодородните земи по поречието на река Камчия в близост до черкезкото село Кесара, днешното Гроздьово. Черкезите обаче напуснали Кесара след края на войната. След Освобождението през 1880 г. няколко рода от Шипка основали село Нова Шипка. През 1905 г. хората построили малка църква, която през 1976 г. се срутила. На нейно място на 24 юли 2011 г. е открит новият параклис на селото, носещ името „Св. Св. Кирил и Методий“. Хората обаче запазили камбаната на старата черква и я поставили на новия параклис.
Отец Стефан отслужи водосвет за здраве на жителите на с. Нова Шипка. Пред сградата на кметството бяха поставени маси, около които се събраха 150 бивши и настоящи жители на селото за празника. Специално за 140-годишнината на селото пристигнаха скъпи гости от гр. Шипка, Казанлъшко, водени от кмета Василка Панайотова. Видимо развълнувана от срещата тя поздрави хората от Нова Шипка и разказа: „Имах щастието през първия ми мандат да се запозная с прекрасните хора от с. Нова Шипка, да узная историята на създаването на това село. Бях изненадана и много развълнувана от интересната история на 9 наши рода, сред които Пунгови, Караджови, Шипчанови и др. да се заселят тук. Когато хората от нашия град я разказваха, винаги се насълзяваха. Как са се разделили през 1880 г. и как 100 години по-късно - през 1980 г., един от моите съграждани съвсем случайно открил това място. Същата година наша делегация дошла в Нова Шипка и можете да си представите картината на тяхната среща – на хора, чиито сърца туптят в един ритъм. Плачели и се прегръщали след радушното им посрещане. Днес е третата по рода си среща, която пак е знакова – през целия път дотук в автобуса ни се говореше само за истории и стари срещи, гостувания. Все още има живи наследници на тези родове, които са първите обитатели на с. Нова Шипка. Исках да възстановя този обмен на приятелство, на информация и любов между двете населени места и още в първата година от управлението си намерих връзка, за да направим с ръководството на Нова Шипка. И направихме план как да я осъществим. Използвах, че Богородичните празници са патронният празник на гр. Шипка и имаше повод нашите родственици да бъдат поканени. Тази година те отново бяха на нашия празник и бяхме много радостни“.
От името на жителите на гр. Шипка г-жа Панайотова подари с пожелания за здраве и берекет, икона на св. Богородица, за да пази Нова Шипка и нейните жители, 2 кашона книги за местната библиотека и дърворезба от Пенчо Карагетлиев - подарък от тяхното читалище НЧ „Светлина 1861“. „Наричам ви братя и сестри, защото ви чувствам толкова близки и ви прегръщам. Винаги сте добре дошли в гр. Шипка“, с тези думи г-жа Панайотова се обърна към своите домакини.
Кметът на Нова Шипка г-жа Николова призова всички да отворят сърцата си за най-светлото и позитивното, което ги обединява и ги прави по-силни.
Стефка Крачанова от гр. Шипка разказа за чувствата, които изпитала, когато преди 40 години за първи път стъпила в Нова Шипка. „Тази среща остава в летописните книги на двете населени места. И ние, и вие сме шипчани! В нас бушува Шипченска кръв. От 11 рода, които са при нас, в Нова Шипка издирихме 9. Сродихме се“, каза тя.
Специални гости на годишнината бяха кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова, председателят на Общинския съвет Николай Николов и заместник-кметовете Любомир Вангелов и Станка Тодорова.
Г-жа Анастасова се обърна към празнуващите с думите: „Изключително се радвам, че днес съм сред вас. Радвам се, че виждам толкова много хора – не само жителите на селото, но и техните родственици. Много се вълнувам, защото винаги сме били много добре посрещани от местните хора и винаги сме се старали да откликваме на техните искания. Този ден е не само повод да се докоснем до миналото, а и да се гордеем с настоящето на родния край, да се устремим към бъдещето. Нека празникът ви бъде изпълнен не само с радост и веселие, но и да бъде за всички още един повод на всички да изразят своята любов и грижа към дома.“
Г-н Николов, също поздрави жителите на селото, подчертавайки, че те имат честта за живеят в едно от най-старите села в общината, което е съхранило своята история, дух и традиции през годините.
От името на общината г-жа Анастасова подари лаптоп, а от името на Общинския съвет г-н Николов подари кафеавтомат. Новите придобивки ще бъдат поставени в открития наскоро клуб, за да се ползват от всички жители на селото.
Г-жа Николова благодари на фирма „Оникс“ с дарител Данаил Димитров и на EТ „Мати“ - Румен и Видка, които осигуриха финансово празника на селото.
Празничната програма продължи с изпълнения на талантливи деца и жители от с. Нова Шипка - Теодор Атанасов (7 г. - гайда), Радостина Стоянова (11 г.), Планимир Стоянов (8 г. - гайда), Татяна Петкова (14 г.), Борис Виноградов, дует (дядо и внук) Диян Михалев (8 г. - гайда) и Динко Господинов (тъпан), както и оркестър „Зорница“ от гр. Варна с ръководител Георги Събев.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.