Европейската комисия представи дългоочакваните си нови правила за миграцията и убежището, с които се надява да намери трайно решение на проблемите с идващите в Европа мигранти. Целта е държавите-членки солидарно да споделят отговорността за мигрантите в ЕС, но приносът на всяка страна ще се определя по-гъвкаво.

Европейската комисия е готова да подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо, заяви специално за БНТ еврокомисарят по вътрешни работи Илва Йохансон.

Отпада Дъблинското споразумение, няма да се прилага и квотното разпределение на мигранти сред държавите-членки. Това беше въпрос, който предизвикваше най-голямото разединение сред държавите в ЕС. Вместо това, както казаха от ЕК, те представят един интелигентен и гъвкав план.

Всички хора, които искат да влязат в ЕС, всички кандидати за убежище ще бъдат проверявани и ще бъде извършван скрининг още на външните граници много по-бързо и по много по-бързи процедури ще бъде определяно дали те имат право да останат в ЕС или не.

Тези, които имат право да останат, ще бъдат пренасочени към държави от ЕС, но държавите не са длъжни да ги приемат. Въпреки тези държави, които не искат да приемат бежанци, ще могат по друг начин да показват своята солидарност, като например спонсорират връщането на онези, които нямат право да остават в ЕС.

"Предложението на Комисията се основава на различните географски особености, възможности и избори на страните-членки, но също взема предвид това, че натискът по границите е различен. Резултатът е нов баланс между отговорност и солидарност.

Въпросът не е дали страните-членки трябва да проявят солидарност и да дадат своя принос, а как да го направят. Мориа е ярък пример за това, че трябва да намерим трайни решения за миграцията. И всички заедно трябва да се включим", заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.

Отговорността на държавите, които са външни граници на ЕС, остава голяма, в този смисъл и ролята на България също ще бъде голяма. Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон потвърди това и пред БНТ.

"Тази седмица имах възможност да обсъдя новите правила за миграцията с вътрешния ви министър Христо Терзийски. Външните граници са много важни, защото ние предлагаме нова процедура за скрийнинг именно по външните граници.

В България вече действат гранични процедури и те ще са част от новото предложение. Европейската комисия е готова да подкрепи България и с финансиране, и с експертиза, ако е необходимо. Но първо предстои решение в Съвета за бюджета, вероятно ще има съкращения за миграцията, бюджетът не е финализиран и нека видим какво ще стане", каза Илва Йохансон, комисар по вътрешни работи.

Последната дума ще бъде на държавите-членки на Европейския парламент, предложението на ЕК тепърва ще се обсъжда в другите две институции, съобщи БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.